Sesiunea de instruire “Comunicarea internă si externă pentru organizatii de tip retea”, 03-05 iunie 2015


In perioada 3-5 iunie 2015 s-a desfăsurat prima activitate de instruire din cadrul proiectului “Vârsta a treia – prioritate pe agenda publică”. Membrii Comitetului Director, ai Biroului Permanent si Secretariatul General al Federatiei Nationale “Omenia” a C.A.R.P.-urilor din România au participat la sesiunea “Comunicarea internă si externă pentru organizatii de tip retea”, sustinută de partenerul proiectului, Opportunity Associates Romania.
Sesiunea a abordat următoarele tematici:
– obiectivele si functiile comunicării, modele si bariere în comunicare, modalităti de comunicare;
– relatia dintre Planul de comunicare si Planul strategic;
– comunicarea internă în cadrul unei federatii sau coalitii – principii cheie pentru o comunicare eficientă;
-metode si tactici în comuncarea internă;
-comunicarea externă, planificarea si evaluarea activitătilor de comunicare;
-comunicarea externă, comunicarea cu mass-media;
-comunicarea cu decidentii politici, rapoarte, luări de pozitie fată de politicile publice.

 

Ziua 1

Ziua 2

Ziua 3

 

Proiect finantat prin granturile SEE 2009 – 2014, in cadrul Fondului ONG în Romania
Componenta 5 – Dezvoltarea Capacitătii ONG-urilor. Retele si Coalitii
Subcomponenta 5.1 Sprijin pentru coalitii retele la nivel regional si national si pentru think-tank-uri.
Durata proiectului: 14 luni (1 Martie 2015 – 30.Aprilie 2016)
Costul total eligibil: 103.743,00 Euro (cofinantare 29.430,00 Euro)