Parteneri


PARTENER 1 – Institutul de Cercetare a Calității vieții – (ICCV)
Forma de organizare – Instituție publică de cercetare, ordonator terțiar de credite
Legislația în baza căreia s-a constituit (pentru Partenerii din România) – DECRET 10/02.01.1990
Țara în care își desfășoară activitatea – ROMÂNIA
Date de contact (adresă, tefefon, e-mail)
Calea 13 SEPTEMBRIE ,Nr.13, Sector 5, București
Telefon: 021.318.24.61, Fax: 021.318.24.62
Email: secretariat.iccv@gmail.com

Scopul, principalele activităţi
Cercetare ştiinţifică
Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii este una dintre cele mai prestigioase instituţii de cercetare ale Academiei Române. În cei 22 de ani de activitate, ICCV a acumulat a importantă experienţă în realizarea de cercetări (eşantionare, culegere de date, analiză) în domeniile grupurilor dezavantajate, politicilor sociale, sărăciei, calităţii vieţii şi valorilor sociale.
Proiectele relevante derulate în ultimii 3 ani

Proiectul INCLUSIV – ACTIV – EFICIENT (autoritate contractantă UEFISCDI) este implementat pe o perioadă de 36 de luni (iulie 2012 – iunie 2015) în parteneriat de către ICCV, Holt România, Asociaţia pentru Dezvoltare şi Promovare socio-economică Catalactica şi Agenţia de Dezvoltare Împreună. Proiectul îşi propune identificarea formelor de economie socială care pot contribui la creşterea accesului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile, dezvoltarea, testarea, validarea şi diseminarea unui set de instrumente pentru inserţia pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile cu ajutorul economiei sociale şi să contribuie la cunoaşterea sectorului economiei sociale din România şi la încurajarea abordărilor comparative ale domeniului la nivel naţional şi internaţional.
Proiectul PROMETEUS – promovarea economiei sociale în România prin cercetare, educație și formare profesională la standarde europene a fost finanţat prin POSDRU 2007-2013 şi a avut un buget total de 16.289.231 lei. Proiectul a fost implementat, în perioada septembrie 2010-septembrie 2013, de către Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile în parteneriat cu Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, European Research Institute on Cooperatives and Social Enterprises (EURICSE) şi Centrul Naţional de Pregătire în Statistică. Obiectivul principal al proiectului l-a constituit promovarea economiei sociale ca instrument flexibil şi durabil pentru generarea de locuri de muncă, dezvoltare economică şi incluziune socială în România.
Proiectul Integratresurse pentru femeile şi grupurile roma excluse social, cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013, a fost implementat de către Asociația pentru Dezvoltare şi Promovare Socio – economică Catalactica Bucureşti în parteneriat cu Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii şi Bolt International Consulting L- Katsikaris – I. Parcharidis O.E. (Grecia). Proiectul s-a pe o perioadă de 36 de luni şi a avut ca obiectiv promovarea activă a incluziunii sociale pe piaţa muncii prin activarea economiei sociale, a femeilor şi a grupurilor roma, prin dezvoltarea de parteneriate şi prin stimularea implicării în viaţa comunităţii a persoanelor excluse social din regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov şi Sud-Est.
Proiectul Proactiv: Proactiv – de la marginal la incluziv, finanțat prin programul POSDRU (buget total 16,4 milioane lei) a fost implementat în perioada 2009-2012 de către Asociația pentru Dezvoltare şi Promovare socio-economică Catalactica în parteneriat cu Aitoliki Development S.A. Local Organization Authority- AITOLIA S.A şi Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, în regiunile de dezvoltare Sud Muntenia şi Sud Vest Oltenia. În cadrul acestui proiect, ICCV a realizat un studiu privind stadiul dezvoltării economiei sociale în regiunile Sud Muntenia şi Sud Vest Oltenia în scopul evaluării nivelului de conştientizare socială a rolului economiei sociale.
Social change unde the impact of international migration: value patterns, civic and political participation, life satisfaction (finanţat prin CNCS‐UEFISCDI grant PN‐II‐ID‐PCE‐2011‐3‐0210). Proiectul analizează modul în care societăţile europene se schimbă sub impactul migraţiei internaţionale în creştere şi utilizează două abordări: (1) o analiză a modului în care migranţii se schimbă şi a modului în care valorile şi comportamentele acestora depind atât de normele şi cultura ţării de origine, cât şi de cele ale ţării de destinaţie şi (2) analiza modului în care societăţile se schimbă sub impactul imigranţilor.

 

Partener 2: OPPORTUNITY ASSOCIATES-ROMANIA (OAR)
Forma de organizare: Asociatie
Legislaţia în baza căreia s-a constituit (pentru Partenerii din România): Legea 21/1924
Țara în care își desfășoară activitatea: ROMÂNIA
Date de contact (adresă, telefon, e-mail):
Str. Av M. Zorileanu 70, sect 1, cod postal 012056, București
Telefon/Fax : 021 230 0986, 0722 274 398
email: office@oar.ro
Data înființării (după caz, data înregistrării în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor) – 07/07/1995

Scopul, principalele activităţi
Opportunity Associates – Romania(OAR) este o organizaţie neguvernamentală, non-profit românească înfiinţată în 1995, dedicată în exclusivitate instruirii şi dezvoltării organizaţionale.
Scopul asociaţiei constă în promovarea principiilor democraţiei în România şi în afară ţării, prin dezvoltarea resurselor umane, mărirea capacităţii de formare profesională şi managerială, dezvoltarea şi implementarea de programe şi proiecte care să servească tuturor segmentelor societăţii.
OAR este ONG-ul cu cea mai amplă activitate de instruire din România furnizând în decursul celor 20 ani de activitate servicii de instruire şi consultanţă pt sectorul nonprofit, administraţia publică şi sectorul privat: 650 evenimente de instruire pe parcursul a 2200 zile pt 13.500 participanţi din 5.900 organizaţii cliente.
Organizaţia este furnizor de instruire autorizat de CNFPA – Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor precum şi furnizor de instruire în mediere autorizat de către Consiliul de Mediere.
Opportunity Associates Romania este iniţiatoarea Coaliţiei de Bune Practici ONG şi a dezvoltării Codului de Conduită ONG, este membra Reţelei FOND pt Dezvoltare Internaţională şi RENASIS pt eradicarea sărăciei precum și membru fondator al BCSDN – Balkan Civil Society Development Network.

Programele OAR au inclus instruire in urmatoarele teme:
Abilităţi de Consultanta, Abilităţi de Consiliere, Abilităţi de Feedback, Achiziţii şi Licitaţii Publice, Antreprenoriat social, Anunţarea Concedierii, Asertivitate, Asigurarea Calităţii Serviciilor Sociale, Căutarea unui loc de muncă, Comunicare in situatii de criza, Comunicare intra si inter personala, Comunicare organizationala, Contractul psihologic in relatiile de munca, Cultura Organizaţionala, Dezvoltarea de parteneriate, Dinamica difirentelor, Echipe Eficiente, Elaborarea procedurilor interne, Elaborarea unui Curriculum Vitae, Etica in instruire si consultanta, Evaluare Instituţională, Formare de Formatori, Indicatorul de personalitate Meyers Briggs (MBTI), Infiinţarea şi managementul asociaţiilor de proprietari, Instalator instalatii tehnico-sanitare, Inteligenta emotionala, Leadership, Lucru în Echipă, Management Financiar, Management Organziational, Managementul Calităţii Totale, Managementul Conflictelor, Managementul Proiectelor, Managementul Resurselor Umane, Managementul Stresului, Managementul Timpului, Managementul Voluntarilor, Maximizarea Veniturilor, Motivarea angajatilor, Mediere, Negociere, Planificare Strategica, Pregătirea pentru interviu, Prospectarea pieţii de muncă, Putere şi Conflict, Responsabilitate Sociala Corporatista, Scrierea Cererilor de Finantare, Strângere de Fonduri

Proiectele relevante derulate în ultimii 3 ani
DEZVOLTARE ORGANIZATIIONALA SI PERSONALA (2012- 2014).
Cursuri de mediere; Cursuri MBTI pentru Ambasada Marii Britanii, Consiliere profesionala, Cursuri comunicare, negociere, managementul conflictelor, planificare strategica pentru companii private, evaluare institutionala.
FORMARE DE FORMATORI (1995-2014)
Este programul cu cea mai lunga durata, initiat cu sprijin american inca din 1995 si desfasurat pana in prezent si a constant in dezvoltarea primei retele de formatori romani in care s-au desfasurat peste 180 de evenimente de instruire, insumand 850 de zile de instruire pentru 2 400 particiapnti. Programul se desfasoara in prezent si pentru organizatii din alte tari cum ar fi Spania, Polonia, Portugalia, Republica Ceha.
INTARIREA LEGITIMITATII SECTORULUI NONPROFIT (2006-prezent)
“Practica Bune Practici” – dezvoltarea unui cod de conduita al ONG a fost obiectivul proiectului “Intarirea Legitimitatii Sectorului Nonprofit”. Oportunitatea codului a fost adusa in prim-planul dezbaterii publice in cadrul primei conferinte internationale organizate in Romania ce a abordat problema dezvoltarii ONG (Johns Hopkins Fellows Conference, Bucuresti, iulie 2006) de catre Opportunity Associates Romania.Ceea ce a adus nou aceasta initiativa a fost abordarea sistematica, pe durata mai multor ani, precum si larga expunere publica de care au beneficiat propunerile privind continutul si metodologia de implementare propuse pentru cod.Implicarea unui numar cit mai mare de organizatii neguvernamentale, ca si a unei largi palete de actori sociali in aceasta dezbatere publica reprezinta o contributie valoroasa la procesul de autoreglementare a sectorului asociativ din Romania.
Mecanismul de implementare propus s-a materializat sub forma unei coalitii dedicate dezvoltarii bunei practici in sectorul asociativ. Coalitia desfasoara atit activitati de promovare a unui model de buna practica asumat de catre membrii coalitiei, cit si de asistenta tehnica pentru organizatiile care ar fi interesate sa se asocieze demersului, dar nu indeplinesc conditiile de intrare in coalitie.
FII PREGATIT PENTRU CARIERA TA (2010-2012)
Proiectul „FII PREGATIT PENTRU CARIERA TA”, finantat prin Fondul Social European Investeşte în oameni!, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, Axa prioritară 2 – „Corelarea invătării pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 -“Tranzitia de la scoală la viata activă”, a fost derulat in parteneriat cu Universitatea Bucuresti – Facultatea de Drept. Proiectul a avut drept obiectiv principal crearea unui model de consiliere si orientare in cariera pentru studenti.
Modelul de consiliere si orientare in cariera pentru studenti propus a abordat complet toti factorii importanti in acest proces: educatie, dezvoltare personala, planificare strategica, strategii de actiune si dezvoltarea potentialului personal, strategii de dezvoltare a carierei, planuri de dezvoltare personala; cresterea gradului de constientizare a studentilor din anul I cu privire la oportunitatile de dezvoltare a carierei in domeniul in care doresc sa activeze.
In cadrul proiectului 120 de studenti din anul I ai Universitatii Bucuresti au beneficiat de 24 de sesiuni de instruire si 1 200 de ore de consiliere
RESPECT ȘI ȘANSE EGALE PENTRU FEMEI (2014 – 2015), POSDRU/144/6.3/S/125516
Proiect implementat in parteneriat de către Fundația Estuar, Opportunity Associates Romania, DGASPC S6, Fundația Prețuiește Viata, IMA Group SRL, Perioada de implementare: 18 luni ( 06.05.2014 – 05.11.2015 )
Proiectul “Respect si șanse egale pentru femei” susține dezvoltarea si implementarea unor masuri in vederea facilitării integrării pe piața muncii a grupurilor vulnerabile. Activitățile proiectului propun o abordare integratoare a perspectivei de egalitate de șanse, pornind de la: a) selectarea grupului ținta, in sensul sprijinirii accesului egal la resurse al grupurilor vulnerabile; b) introducerea componentei de egalitate de șanse in programele de formare (in realizarea cursurilor de formare profesionala se are in vedere introducerea unor module specifice), pe temele egalitarii de șanse, nediscriminării si educației interculturale; c) abordarea in ghidurile specifice a asistentei in vederea inițierii unei afaceri, a promovării incluziunii sociale si a egalitarii de șanse; d) promovarea si conștientizarea asupra egalitarii de gen, unde si membrele grupului ținta vor fi implicate in conceperea mesajului ce se va transmite. Același tip de abordare se va realiza si in cadrul activității de creare a rețelei interprofesionale pentru femei. Aceasta prevede combaterea stereotipurilor de gen si promovarea egalitarii de șanse (rețea inter-profesionala a femeilor pentru promovarea, relaționarea si monitorizarea inițiativelor femeilor in antreprenorial, combaterea stereotipurilor de gen si promovarea egalitarii de șanse pe piața muncii).
Grupul ținta al proiectului este format din 580 de persoane vulnerabile, din care 348 femei dezavantajate din punct de vedere social (femeile tinere si cele cu șanse mici de angajare sau reintegrare in munca (ex. vârsta peste 40 ani, care au abandonat serviciul pentru mai mulți ani pentru creșterea copiilor) si 232 grupuri vulnerabile (persoane cu dizabilitati).
Obiectiv general: Facilitarea integrarii profesionale si integrarea/reintegrarea pe piata muncii a 580 de femei si persoane care apartin grupurilor vulnerabile;

Obiective Specifice:
Crearea unui numar de 5 servicii comunitare de consiliere, pregatire practica si orientare profesionala in cele trei regiuni ale proiectului, respectiv 1 in Giurgiu, 2 in Bucuresti, 1 in Ploiesti, 1 in Cluj, care sa ofere oportunitati de dezvoltare a abilitatilor de viata independenta si integrare profesionala pentru 250 tineri si adulti cu probleme de sanatate mintala dezinstitutionalizati si din comunitate;
Crearea unei retele multi-regionale si trans-nationale de schimburi de experiente si instruire pentru specialistii solicitantului, partenerilor si ai altor organizatii neguvernamentale si institutii publice ce ofera servicii de incluziune sociala si profesionala persoanelor cu dizabilitati dezinstitutionalizate si / sau din comunitate;
Realizarea unei cercetari psihologice longitudinale privind impactul dezinstitutionalizarii si furnizarii serviciilor de recuperare si dezvoltare a abilitatilor de viata independenta si incluziune profesionala asupra tinerilor si adultilor cu probleme de sanatate mintala

Activitatile proiectului:
Formare profesionala, calificare recalificare pentru 348 femei; Formare profesionala pentru dezvoltarea competentelor TIC pentru 232 persoane din grupuri vulnerabile (persoane cu dizabilitati); Asistenta in vederea initierii unei afaceri; Suport pentru femei in procesul de construire a propriei afaceri; Servicii de acompaniere;
Servicii de ingrijire si educare a copiilor care vor frecventa centrul pilot; Campanie de combatere a inegalitatilor; Organizarea unui studiu cantitativ si calitativ pentru masurarea gradului de discriminare pe criterii de gen, dar si al impactului campaniei de informare, printr-un sondaj de opinie la nivel local si regional; Formarea unei retele inter-profesionale a femeilor pentru promovarea si monitorizarea initiativelor femeilor in antreprenoriat, combaterea stereotipurilor de gen și promovarea egalității de șanse.