COMUNICAT DE PRESĂ – Dezbatere “Vârsta a treia – prioritate pe agenda publică locală” 17 februarie 2016


Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „OMENIA” București, alături de partenerii săi, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii şi Opportunity Associates România, are deosebita plăcere de a vă invita, miercuri, 17 februarie, la dezbaterea cu tema “Vârsta a treia – prioritate pe agenda publică locală”. Evenimentul va avea loc la sediul Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii din cadrul Academiei Române, din Strada 13 Septembrie nr.13, sala 2320, etaj 2, începând cu orele 09.30.

În contextul unei descentralizări tot mai accentuate a serviciilor sociale și a existenței unei nevoi substanțiale de astfel de servicii pentru persoanele vârstnice, considerăm oportună discutarea problematicii vârstei a treia la nivelul municipiului București. În cadrul acestei dezbateri vor fi prezentate exemple de bune practici din sectorul public sau non-profit în domeniul serviciilor pentru vârsta a treia la nivel local, vor fi discutate diversele probleme cu care se confruntă furnizorii de servicii sociale pentru vârstnici, din municipiul București, și vor fi propuse soluții de rezolvare a acestora.

Scopul declarat este, pe de o parte, întărirea comunicării dintre autoritățile publice locale și ONG-uri, iar pe de altă parte creșterea gradului de implicare al acestor autorități în dezvoltarea de politici publice pentru persoanele de vârsta a treia. Acestă primă dezbatere face parte dintr-o serie mai amplă care cuprinde consultări publice și în alte două localități din țară (Ploiești, Pucioasa), urmând ca pe 23 martie să se analizeze stadiul de dezvoltare și de aplicare al acestui segment de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice.

Pentru informații suplimentare despre proiectul „Vârsta a treia – prioritate pe agenda publicăne puteți contacta prin e-mail la ionut.ardeleanu@fn-omenia.ro sau prin telefon la 0752.001.437, persoană de contact Ionuț Ardeleanu, asistent manager proiect.

Proiectul „Vârsta a treia – prioritate pe agenda publică”, din care fac parte și aceste consultări este implementat de către Asociaţia C.A.R.P. “OMENIA”, în parteneriat cu Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii şi Opportunity Associates România. Beneficiarul acestui proiect este Federaţia Naţională “OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România. Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, Componenta 5 – Dezvoltarea Capacităţii ONG-urilor. Reţele şi Coaliţii, Subcomponenta 5.1 Sprijin pentru coaliţii şi reţele la nivel regional şi naţional şi pentru think-tank-uri. Durata proiectului: 14 luni (1 Martie 2015 – 30 Aprilie 2016). Costul total eligibil: 103.743,00 Euro (cofinanţare 29.430,00 Euro).

Asociația C.A.R.P. „OMENIA” București este o asociație neguvernamentală, de în­tra­jutorare mutuală și protecție socială pentru persoanele vârstnice, având în prezent peste 43.000 de membri. Misiunea Asociației C.A.R.P. „OMENIA” este ajutorarea financiară, materială și socială a membrilor săi, asigurarea drepturilor acestora la un trai decent și de calitate. De asemenea, asociația promovează îmbătrânirea activă și încurajează participarea vârstnicilor în societate ca deținători de drepturi, cetățeni și consumatori, îmbătrânirea într-o mai bună stare de sănătate fizică și mentală, posibilitatea de a lucra pentru o perioadă mai lungă cu mai multe facilități de formare și condiții de muncă adaptate lor, și de a se bucura de o viață demnă. Mai multe detalii pe www.carp-omenia.ro.

Descarcati comunicatul