COMUNICAT DE PRESĂ – Consultare publică „Vârsta a treia – prioritate pe agenda publică locală”


Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „OMENIA” București, alături de partenerii săi, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii şi Opportunity Associates România, a organizat miercuri, 17 februarie, dezbaterea cu tema “Vârsta a treia – prioritate pe agenda publică locală”. Evenimentul, găzduit de Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii din cadrul Academiei Române, s-a bucurat de prezența numeroasă a reprezentanţilor autorităţilor publice locale, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, specialişti cercetători în domeniu.

În contextul unei descentralizări tot mai accentuate a serviciilor sociale și a existenței unei nevoi substanțiale de astfel de servicii în rândul persoanelor vârstnice, dezbaterea problematicii vârstei a treia la nivelul municipiului București și identificarea unor soluții trebuie să devină o prioritate. În cadrul acestei dezbateri au fost prezentate exemple de bune practici din sectorul public și non-profit, în domeniul serviciilor pentru vârsta a treia la nivel local, și au fost discutate diversele probleme cu care se confruntă furnizorii de servicii sociale pentru vârstnici din municipiul București.

Lipsa personalului calificat în domeniul serviciilor sociale, dar și cea a acreditării serviciilor, lipsa de transparență în distribuirea fondurilor de la casa de asigurări, birocrația, insuficiența serviciilor de îngrijire la domiciliu, informarea deficitară privind drepturile persoanelor vârstnice reprezintă doar câteva dintre problemele discutate.

Pornind de la aceste problematici, au fost propuse câteva soluții viabile pentru depășirea acestei crize care afectează numai în municipiul București viața a câteva zeci de mii de persoane vârstnice:

  • Realizarea unor cercetări/ hărți a nevoilor sociale ale persoanelor vârstnice;
  • Intruducerea unor pachete de stimulare a ocupării posturilor în serviciile sociale în zona rurală;
  • Crearea unui grup de lucru axat pe capacitatea de politici publice pentru vârsta a treia;
  • Implicarea mediului academic într-o măsură mai mare în rezolvarea problemelor persoanelor vârstnice;
  • Creșterea absorbției fondurilor europene, flexibilizarea accesului și o mai mare transparență;
  • reorganizarea OIR-urilor şi identificarea unor măsuri alternative de gestionare a fondurilor, flexibilizarea caietelor de sarcini şi perfecţionarea controlului.

„Problematica serviciilor sociale în România se regăseşte de 25 de ani. Vârsta a treia nu a reprezentat niciodată o prioritate pe agenda publică. Agenda Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice a fost ani buni dominată de problema pensiilor şi nu a serviciilor sociale. Capacitate de a realiza politici a autorităţilor publice locale şi centrale este redusă. Capacitatea de advocacy este cea mai importantă în acest sens. Interesul de a crea un forum de politică publică pe problema vârstnicului a crescut și trebuie găsit un echilibru între argumentele tehnice şi cele politice. Prof. Univ. dr Mihaela Lambru, Facultatea de Sociologie si Asistență Socială, Universitatea București.

„În teorie, o soluţie ar putea consta şi în fondurile europene. În practică, atât timp cât nu se flexibilizează accesul la aceste fonduri, este foarte dificil de realizat ceva. Absorbţia de fonduri trebuie să se facă flexibil şi transparent. Fondurile europene actuale nu sunt bine structurate. Spre exemplu, DGASPC Sector 1 nu poate aplica, întrucât zona Bucureşti-Ilfov este peste media europeană din punct de vedere al PIB-ului şi se vor primi foarte puţine fonduri. Identificarea unor măsuri alternative de gestionare a fondurilor, flexibilizarea caietelor de sarcini şi perfecţionarea controlului pentru ca aceste fonduri să poată constitui o soluţie în special pentru ONG-uri, mai ales pe partea de economie socială.” Dănuț Ioan Fleacă, Director general Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Proiectul „Vârsta a treia – prioritate pe agenda publică”, din care fac parte și aceste consultări este implementat de către Asociaţia C.A.R.P. “OMENIA” București, în parteneriat cu Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii şi Opportunity Associates România. Beneficiarul acestui proiect este Federaţia Naţională “OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România. Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, Componenta 5 – Dezvoltarea Capacităţii ONG-urilor. Reţele şi Coaliţii, Subcomponenta 5.1 Sprijin pentru coaliţii şi reţele la nivel regional şi naţional şi pentru think-tank-uri. Durata proiectului: 14 luni (1 Martie 2015 – 30 Aprilie 2016). Costul total eligibil: 103.743,00 Euro (cofinanţare 29.430,00 Euro).

Asociația C.A.R.P. „OMENIA” București este o asociație neguvernamentală, de în­tra­jutorare mutuală și protecție socială pentru persoanele vârstnice, având în prezent peste 43.000 de membri. Misiunea Asociației C.A.R.P. „OMENIA” este ajutorarea financiară, materială și socială a membrilor săi, asigurarea drepturilor acestora la un trai decent și de calitate. De asemenea, asociația promovează îmbătrânirea activă și încurajează participarea vârstnicilor în societate ca deținători de drepturi, cetățeni și consumatori, îmbătrânirea într-o mai bună stare de sănătate fizică și mentală, posibilitatea de a lucra pentru o perioadă mai lungă cu mai multe facilități de formare și condiții de muncă adaptate lor, și de a se bucura de o viață demnă. Mai multe detalii pe www.carp-omenia.ro.

Descarcati comunicatul