Arhive anuale: 2015


“Vârsta a treia – prioritate pe agenda publică” Sesiune de instruire ”Tehnici şi strategii de advocacy pentru organizaţiile neguvernamentale” 25-27 Noiembrie 2015

În perioada 25-27 Noiembrie 2015, membrii Comitetului Director, ai Biroului Permanent şi Secretariatul General al Federaţiei Naţionale „Omenia” a C.A.R.P.-urilor din România vor participa la sesiunea de instruire “Tehnici şi strategii de advocacy pentru organizaţiile neguvernamentale” în cadrul proiectului “Vârsta a treia – prioritate pe agenda publică”. Sesiunea va aprofunda aspecte precum: Conceptul de advocacy, Politicile publice şi procesul de advocacy, Planul de acţiune – campania de advocacy, Campania de advocacy. Proiect este implementat de către Asociaţia C.A.R.P. Omenia, în parteneriat cu Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii şi Opportunity Associates România. Beneficiarul acestui proiect este Federaţia Naţională Omenia a C.A.R.P.-urilor din România. Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, Componenta 5 – Dezvoltarea Capacităţii ONG-urilor. Reţele şi Coaliţii, Subcomponenta 5.1 Sprijin pentru coaliţii şi reţele la nivel regional şi naţional şi pentru think-tank-uri. Durata proiectului: 14 luni (1 Martie 2015 – […]


Invitatie de participare la procedura de achizitie competitiva simplificata

“ Vârsta a treia – prioritate pe agenda publică” Proiect finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în RomâniaTitlul proiectului: “ Vârsta a treia – prioritate pe agenda publică” Numărul de identificare al contractului: Ro 2014_C5.1_49. Promotor: Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “OMENIA”Bucureşti3308/12.10.2015INVITAŢIE PARTICIPARE Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “OMENIA”, cu sediul în Strada Amurgului nr. 53, sector 5 , Bucureşti, Cod poştal 051983, Cod fiscal: 4629845, tel. 021/4231749, fax: 0214563699, e-mail: carp.omenia@yahoo.com; alina.perjoiu@carp-omenia.ro vă invită să depuneţi oferta în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie “organizare evenimente 3 servicii hoteliere ”– cod CPV 55100000-1, procedură utilizată – Achiziţie competitivă simplificată – prin cerere de ofertă Obiectul contractului: furnizarea de servicii hoteliere: cazare, masa şi facilităţi organizare work-shop-uri Finanţarea contractului de achiziţie: prin intermediul unui contract de finanţare din cadrul Proiectelor finanţate prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România […]


„Vârsta a treia – prioritate pe agenda publică” Sesiune de instruire – “Bună guvernare” 23-25 septembrie 2015

De aproape 25 de ani, guvernele care s-au perindat pe la palatul Victoria au avut, fără excepție, pe agenda lor, la capitolul priorități – segmentul populației de vârsta a treia, pensionarii. Dar, doar pe agendă și, mai ales, în preajma alegerilor electorale. Lovindu-se permanent de indiferența autorităților, mult prea ocupate, asociațiile non-profit, organizațiile neguvernamentale, societatea civilă în ansamblu, au strâns rândurile și au elaborat stategii și proiecte ambițioase, de viziune, dovedind încă o dată că direcția europeană aleasă este cea mai bună. Astfel, la începutul acestui an, pe 20 martie, Asociația C.A.R.P. „OMENIA” București, în parteneriat cu Institutul de Cercetare a Calității Vieții și Opportunity Associates Romania, a lansat proiectul „Vârsta a treia – prioritate pe agenda publică”. Demersurile nu s-au oprit aici, ele continuând în perioada 3-5 iunie, tot în cadrul proiectului, cu sesiunea de instruire „Comunicarea internă și externă pentru organizațiile de tip rețea”, la care au participat […]


Invitatie de participare la procedura de achizitie competitiva simplificata

“ Varsta a treia – prioritate pe agenda publica” Proiect finantat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România Titlul proiectului: “ Varsta a treia – prioritate pe agenda publica” Numărul de identificare al contractului: RO 2014_C5.1_49. Promotor: Asociatia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “OMENIA” Bucuresti 1587/18.05.2015 INVITATIE PARTICIPARE Asociatia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “OMENIA”, cu sediul in strada Strada Amurgului nr. 53, sector 5 , Bucuresti, cod postal 051983, cod fiscal : 4629845, tel 021/4231749, fax: 0214563699, e-mail: carpomenia@yahoo.com; c.a.r.p.omenia@clicknet.ro, va invita sa depuneti oferta in cadrul procedurii de atribuire a contractului de achizitie „organizare evenimente 2 – servicii hoteliere”– cod CPV 55100000-1, procedura utilizata – Achizitie competitiva simplificata – prin cerere de oferta Obiectul contractului: furnizarea de servicii hoteliere: cazare, masa si facilitati organizare work-shop_uri Finantarea contractului de achizitie: prin intermediul unui contract de finantare din cadrul Proiectelor finantate prin granturile SEE 2009-2014, […]


Sesiunea de instruire “Comunicarea internă si externă pentru organizatii de tip retea”, 03-05 iunie 2015

In perioada 3-5 iunie 2015 s-a desfăsurat prima activitate de instruire din cadrul proiectului “Vârsta a treia – prioritate pe agenda publică”. Membrii Comitetului Director, ai Biroului Permanent si Secretariatul General al Federatiei Nationale “Omenia” a C.A.R.P.-urilor din România au participat la sesiunea “Comunicarea internă si externă pentru organizatii de tip retea”, sustinută de partenerul proiectului, Opportunity Associates Romania. Sesiunea a abordat următoarele tematici: – obiectivele si functiile comunicării, modele si bariere în comunicare, modalităti de comunicare; – relatia dintre Planul de comunicare si Planul strategic; – comunicarea internă în cadrul unei federatii sau coalitii – principii cheie pentru o comunicare eficientă; -metode si tactici în comuncarea internă; -comunicarea externă, planificarea si evaluarea activitătilor de comunicare; -comunicarea externă, comunicarea cu mass-media; -comunicarea cu decidentii politici, rapoarte, luări de pozitie fată de politicile publice.   Ziua 1 Ziua 2 Ziua 3   Proiect finantat prin granturile SEE 2009 – 2014, in […]


Sesiunea de instruire Comunicarea internă și externă pentru organizații de tip rețea în cadrul proiectului “Vârsta a treia – prioritate pe agenda publică”, 03-05 iunie 2015

În perioada 03-05 iunie 2015, membrii Comitetului Director, ai Biroului Permanent și Secretariatul General al Federației Naționale „Omenia” a C.A.R.P.-urilor din România vor participa la sesiunea de instruire “Comunicarea internă și externă pentru organizații de tip rețea” în cadrul proiectului “Vârsta a treia – prioritate pe agenda publică”. Sesiunea va aprofunda aspecte precum: Funcții ale comunicării, Modele și Bariere în comunicare, Modalități, și cum acestea se regăsesc în relațiile publice. Proiect implementat de catre Asociatia C.A.R.P. Omenia, in parteneriat cu Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii si Opportunity Associates România. Beneficiarul acestui proiect este Federatia Nationala Omenia a C.A.R.P.-urilor din Romania. Proiect finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, in cadrul Fondului ONG în Romania Componenta 5 – Dezvoltarea Capacității ONG-urilor. Rețele și Coaliții Subcomponenta 5.1 Sprijin pentru coaliții rețele la nivel regional și național și pentru think-tank-uri. Durata proiectului: 14 luni (1 Martie 2015 – 30.Aprilie 2016) Costul total […]


Invitatie de participare la procedura de achizitie competitiva simplificata

“ Varsta a treia – prioritate pe agenda publica” Proiect finantat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în RomâniaTitlul proiectului: “ Varsta a treia – prioritate pe agenda publica” Numărul de identificare al contractului: RO 2014_C5.1_49. Promotor: Asociatia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “OMENIA” Bucuresti 1587/18.05.2015INVITATIE PARTICIPARE Asociatia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “OMENIA”, cu sediul in strada Strada Amurgului nr. 53, sector 5 , Bucuresti, cod postal 051983, cod fiscal : 4629845, tel 021/4231749, fax: 0214563699, e-mail: carpomenia@yahoo.com; c.a.r.p.omenia@clicknet.ro, va invita sa depuneti oferta in cadrul procedurii de atribuire a contractului de achizitie servicii hoteliere– cod CPV 55100000-1, procedura utilizata – Achizitie competitiva simplificata – prin cerere de oferta Obiectul contractului: furnizarea de servicii hoteliere: cazare, masa si facilitati organizare work-shop_uri Finantarea contractului de achizitie: prin intermediul unui contract de finantare din cadrul Proiectelor finantate prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România […]


Conferinta de lansare a proiectului ”Varsta a treia – prioritate pe agenda publica”

Asociatia C.A.R.P. ”OMENIA” Bucuresti, impreuna cu partenerii sai Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii (I.C.C.V.) si Opportunity Associates Romania (O.A.R.) organizeaza conferinta de lansare a proiectului ”Varsta a treia – prioritate pe agenda publica”. Evenimentul va avea loc Vineri, 20 martie 2015, incepand cu ora 09.00, la Complexul Viilor din Soseaua Viilor Nr. 38, Sector 5, Bucuresti, Sala de Conferinte. Proiectul este finantat prin granturile SEE 2009 – 2014, in cadrul Fondului ONG in Romania – Componenta 5 Dezvoltarea capacitatii ONG-urilor. Retele si coalitii – Subcomponenta 5.1. Sprijin pentru coalitii si retele la nivel regional national si pentru think tank-uri, Operator FOND ONG – Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile. Obiectivele proiectului sunt: Dezvoltarea capacitatii de advocacy si management a leadershipului (Comitetul Director si Biroul Permanent) Federatiei Nationale ”OMENIA”; Cresterea capacitatii de implicare a celor 137 de asociatii membre ale Federatiei Nationale ”OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din Romania in procesul de elaborare, […]